1.

Summary

pdf

pag. 1-4

 2.

O VIZITĂ A PRIMULUI MINISTRU IONEL BRĂTIANU LA CHIŞINĂU, ORHEI, TIGHINA ŞI CETATEA ALBĂ

Gheorghe COJOCARU

pdf

pag.5 -12

3.

VALORILE MORALE ÎN EDUCAȚIE

BALŢATU LUDMILA

pdf

pag. 13-18

 4.

SINONIMIA LEXICALĂ ȘI CEA GRAMATICALĂ – IMPORTANTE SURSE STILISTICE

Victor AXENTII

pdf

pag. 19-39

5.

REACȚII DEPRESIVE LA COPII ŞI ADOLESCENŢI: CAUZE ȘI CONSECINȚE SOCIALE

Oxana ISAC

pdf

pag. 40-49

 6.

CONCEPŢIE UNITARĂ ASUPRA LUMII ŞI VIEŢII. INTERPRETĂRI ÎN VIZIUNEA LUI G.G. ANTONESCU - CONCEPȚII UTILE ȘCOLII CONTEMPORANE

Ioana AXENTII

pdf

pag. 50-63

7.

FORMAREA CONŞTIINŢEI ECOLOGICE - PROBLEMĂ UMANĂ ŞI PEDAGOGICĂ

Snejana COJOCARI-LUCHIAN

pdf

pag. 64-74

 8.

СOMPARAŢIA ŞI STRUCTURI COMPARATIVE ÎN CREAŢIA LUI MIHAI EMINESCU ŞI GRIGORE VIERU

Liliana GROSU

pdf

pag. 75-78

9.

ASPECTE FONETICE ȘI MORFOLOGICE ALE ADAPTĂRII ANGLICISMELOR IN LIMBA ROMANA

Victor AXENTII

pdf

pag.79-89

 10.

REFLECȚII ASUPRA PROBLEMATICII EXILULUI ÎN OPERA „ACASĂ” DE FĂNUȘ NEAGU

Valeriana PETCU

pdf

pag. 90-97

 11.

CONSIDERAȚII CRITICE PRIVIND RECEPTAREA CREAȚIEI VIERENE ÎN SPAȚIUL CULTURAL ROMÂNESC

Natalia LUCHIANCIUC

pdf

pag. 98-104

 12.

LIMBA LATINĂ ÎN FORMAREA IDENTITĂŢII INTERCULTURALE A STUDENTULUI MODERN

Ala BODLEV –TABARANU

pdf

pag. 105-112

 13.

MANAGEMENTUL TIMPULUI COPIILOR DIN FAMILIILE TEMPORAR DEZINTEGRATE

Corina RADU

pdf

pag. 113-123

 14.

FOAMETEA DIN ANII 1946-1947 DIN SUDUL RSS MOLDOVENEASCĂ. RAIONUL (JUDEŢUL) CAHUL

Veronica BENU

pdf

pag. 124-133

 15.

CULTURE-BOUND HUMOUR IN EFL TEACHING

Irina PUȘNEI

pdf

pag. 134-141

 16.

CONCEPTUL DE MEDIUL ȘCOLAR ȘI FUNCȚIA SOCIALĂ A ACESTUIA

Iulianna IUZU

pdf

pag. 147-156

 17.

THE CHILD-CENTRED IDEOLOGY IN RUE WITH A DIFFERENCE BY ROSA NOUCHETTE CAREY

Alina PINTILLII

pdf

pag. 157-168