1.

Summary

pdf

pag. 1-6

 2.

DESPRE „LĂMPILE DE TIP EUCTEMON” DESCOPERITE LA BARBOȘI, JUDEȚUL GALAȚI

Costin CROITORU

pdf

pag.7 -23

3.

ÎNTRE CONSERVATORISM ȘI MODERNIZARE. IMPERIUL HABSBURGIC, O ÎNCERCARE RATATĂ DE UNIFICARE EUROPEANĂ

Iuliu-Marius MORARIU

pdf

pag. 24-33

 4.

ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ ÎN SUDUL BASARABIEI (JUD. CAHUL, ISMAIL, CETATEA ALBĂ) ÎN ANII 1918-1940

Ion GHELEȚCHI

pdf

pag. 34-37

5.

CREAREA TESTELOR DE EVALUARE LA LIMBA ROMÂNĂ CU SOFTWARE HOTPOTATOES ”

Diana BÎCLEA

pdf

pag. 38-45

 6.

MULTILINGVISMUL ÎN SOCIETATEA CONTEMPORANĂ

Victor AXENTII

pdf

pag. 46-54

7.

TEHNICI DE FORMARE A COMPETENȚEI DE COMUNICARE PRIN TEATRU: ATELIER DE LUCRU

Snejana COJOCARI-LUCHIAN

pdf

pag. 55-73

 8.

IMAGINI ALE EROSULUI ŞI ALE FEMINITĂŢII ÎN POEZIA LUI GRIGORE VIERU

Liliana GROSU

pdf

pag. 81-88

9.

CAUZELE FOAMETEI ÎN URSS

Veronica BENU

pdf

pag.89-96

 10.

MODALITĂŢI LEXICALE ŞI SEMANTICE DE UTILIZARE A PLEONASMULUI ÎN STILUL PUBLICISTIC

Liliana BOTNARI

pdf

pag. 97-101

 11.

DECADENȚA VALORILOR FAMILIALE ÎN FAMILIA VICTORIANĂ. STUDIU DE CAZ: ÎN WHAT MAISIE KNEW DE HENRY JAMES

Liliana COLODEEVA

pdf

pag. 102-106

 12.

PREZENŢA LITERATURII ROMÂNE DIN BASARABIA ÎN „SPAŢIUL CULTURAL COMUN”

Natalia LUCHIANCIUC,

pdf

pag. 107-113

 13.

TRADUCEREA TERMINOLOGIEI LEGATE DE TURISM. CAZUL TRADUCERII ROMANO - ENGLEZA

Nadejda MATOȘINA

pdf

pag. 114-129

 14.

INTEGRAREA BASARABIEI ÎN PRIMUL DECENIU INTERBELIC (1918 - 1928)

Daniel MIHOCIU

pdf

pag. 130-138

 15.

FORMAREA CULTURII LINGVISTICE ÎN CLASA FLE A L'AIDE CU DOCUMENTE AUTENTICE

Corina MIHALCENCOVA

pdf

pag. 138-146

 16.

INFLUENŢE FRANCEZE ASUPRA OPEREI LUI EMIL CIORAN

Diana MOCANU

pdf

pag. 147-159

 17.

JARGONUL FRANCEZ

Ecaterina MORARU

pdf

pag. 160-176

 18.

ASPECTE ALE TRADUCERII ALUZIEI. CAZUL "TREI BĂRBAȚI ÎNTRO BARCĂ" ȘI "TREI PE DOUĂ BICICLETE"

Irina PUŞNEI

pdf

pag. 176-186

 19.

INTEGRAREA TEHNOLOGIILOR CLOUD ÎN EDUCAŢIE

Ilona POPOVICI

pdf

pag. 187-194

 20.

PROIECTAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE LA ȘTIINȚE DIN PERSPECTIVA DEZVOLTĂRII COMPETENȚEI DE EXPLOATARE/INVESTIGARE LA ELEVII DE VÂRSTĂ ȘCOLARĂ MICĂ

Iulianna MOGÎLDEA

pdf

pag. 195-208

 21.

GÂNDIREA CLICK-ULUI GÂNDIREA GENERAȚIEI INTERNETULUI

Larisa TIUTIUNIC

pdf

pag. 219-215