1.

TRADUCEREA ARTISTICĂ: DIALOGUL MULTICULTURAL AVANSAT

Olena PAVLENKO

pdf

pag. 7-14

 2.

SYSTEM OF MASTERS’ DEONTOLOGICAL PREPARATION - FUTURE HEADS OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Лидия В. ЗАДОРОЖНАЯ-KЯГНИЦКАЯ

pdf

pag.15 12-40

3.

ФОРМИРОВАНИЕ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ МЕЩАНСТВА В БЕССАРАБИИ (ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА ХІХ В.)

Снежана МАЙДАНЕВИЧ

pdf

pag. 29-40

 4.

SPECTRUL MODELELOR FEMININE ÎN PROZA LUI VASILE ALECSANDRI (partea II)

Liliana GROSU

pdf

pag. 41-50

5.

INFINITIVUL – TRĂSĂTURI VERBALE, INDICI DE PREDICAȚIE

Victor AXENTII

pdf

pag. 51-60

 6.

INFLUENȚA SINDROMULUI ARDERII PROFESIONALE ASUPRA MOTIVAȚIEI DEZVOLTĂRII PROFESIONALE

Snejana COJOCARI-LUCHIAN

pdf

pag. 67-81

7.

VALOAREA INOVATIVĂ A OPEREI POEȚILOR SIMBOLIȘTI

Ludmila BALȚATU

pdf

pag. 82-91

 8.

TRADUCEREA IMAGINII ARTISTICE ÎN OPERA LUI EDGAR ALLAN POE CORBUL

Liliana COLODEEVA

Silvia LEON

pdf

pag. 92-104

9.

TRAUMĂ ŞI MĂRTURIE ÎN JURNALUL EU ŞI LUMEA DE ALEXEI MARINAT

Ala BODLEV

pdf

pag.105-113

 10.

PRESA LITERARĂ BASARABEANĂ – UN FACTOR IMPORTANT ÎN REFACEREA DIALOGULUI INTERCULTURAL ÎNTRE LITERATURILE DE PE CELE DOUĂ MALURI ALE PRUTULUI ÎN CONTEXTUL SOCIOCULTURAL POSTBELIC

Natalia LUCHIANCIUC

pdf

pag. 114-120

11.

ELEMENTE PRAGMATICE ÎN UMORUL LUI JEROME. STUDIU DE CAZ: TREI ÎNTR-O BARCĂ ȘI TREI PE DOUĂ BICICLETE

Irina PUȘNEI

pdf

pag. 121-129

12.

TRADUCEREA ELEMENTELOR CULTURALE ÎN LIMBAJUL TURISTIC

Nadejda MATOȘINA

pdf

pag. 130-142

13.

METODE DE ORIENTARE SPRE PERCEPEREA OPERELOR DE ARTĂ PLASTICĂ A ELEVILOR CLASELOR PRIMARE

Iulianna MOGÎLDEA

pdf

pag. 143-159

14.

„CRISTOS CEL ÎNVIAT DIN MORȚI” ÎN POEZIA LUI MIHAI EMINESCU. OBSERVAREA CONCEPTULUI ÎNVIERII ÎN OPERA EMINESCIANĂ

Alexandru COCETOV

pdf

pag. 160-165

15.

VARIETĂȚI STILISTICE ALE REPETIȚIEI ÎN CREAȚIA EMINESCIANĂ

Liliana BOTNARI

pdf

pag. 166-175