1.

Summary

pdf

pag. 1-4

 2.

O VIZITĂ A PRIMULUI MINISTRU IONEL BRĂTIANU LA CHIŞINĂU, ORHEI, TIGHINA ŞI CETATEA ALBĂ

COJOCARU Gheorghe

pdf

pag.5- -12

3.

VALORILE MORALE ÎN EDUCAȚIE

BALŢATU Ludmila

pdf

pag. 13-18

 4.

SINONIMIA LEXICALĂ ȘI CEA GRAMATICALĂ – IMPORTANTE SURSE STILISTICE

AXENTII Victor

pdf

pag. 19-39

5.

REACȚII DEPRESIVE LA COPII ŞI ADOLESCENŢI: CAUZE ȘI CONSECINȚE SOCIALE

ISAC Oxana

pdf

pag. 40-49

 6.

CONCEPŢIE UNITARĂ ASUPRA LUMII ŞI VIEŢII. INTERPRETĂRI ÎN VIZIUNEA LUI G.G. ANTONESCU - CONCEPȚII UTILE ȘCOLII CONTEMPORANE

AXENTII Ioana

pdf

pag. 50-63

7.

FORMAREA CONŞTIINŢEI ECOLOGICE - PROBLEMĂ UMANĂ ŞI PEDAGOGICĂ

COJOCARI-LUCHIAN Snejana

pdf

pag. 64-74

 8.

СOMPARAŢIA ŞI STRUCTURI COMPARATIVE ÎN CREAŢIA LUI MIHAI EMINESCU ŞI GRIGORE VIERU

GROSU Liliana

pdf

pag. 75-78

9.

ASPECTE FONETICE ȘI MORFOLOGICE ALE ADAPTĂRII ANGLICISMELOR IN LIMBA ROMANA

AXENTII Victor, MATOȘINA Nadejda

pdf

pag.79-89

 10.

REFLECȚII ASUPRA PROBLEMATICII EXILULUI ÎN OPERA „ACASĂ” DE FĂNUȘ NEAGU

PETCU Valeriana

pdf

pag. 90-97

11.

CONSIDERAȚII CRITICE PRIVIND RECEPTAREA CREAȚIEI VIERENE ÎN SPAȚIUL CULTURAL ROMÂNESC

LUCHIANCIUC Natalia

pdf

pag. 98-104

12.

a LIMBA LATINĂ ÎN FORMAREA IDENTITĂŢII INTERCULTURALE A STUDENTULUI MODERN

BODLEV –TABARANU Ala

pdf

pag. 105-112

13.

MANAGEMENTUL TIMPULUI COPIILOR DIN FAMILIILE TEMPORAR DEZINTEGRATE…

RADU Corina

pdf

pag. 113-123

14.

FOAMETEA DIN ANII 1946-1947 DIN SUDUL RSS MOLDOVENEASCĂ. RAIONUL (JUDEŢUL) CAHUL

BENU Veronica

pdf

pag. 124-133

15.

CULTURE-BOUND HUMOUR IN EFL TEACHING

PUȘNEI Irina

pdf

pag. 134-141

16.

VICTORIANISM VS. MODERNISM: AN OVERVIEW

COLODEEVA Liliana

pdf

pag. 142-147

17.

CONCEPTUL DE MEDIUL ȘCOLAR ȘI FUNCȚIA SOCIALĂ A ACESTUIA

IUZU Iulianna

pdf

pag. 147-156

18.

THE CHILD-CENTRED IDEOLOGY IN RUE WITH A DIFFERENCE BY ROSA NOUCHETTE CAREY

PINTILLII Alina

pdf

pag. 157