1.

Summary

pdf

pag. 1-4

 2.

REFLECŢII ASUPRA UNOR PERSONALITĂŢI ALE GÎNDIRII ECONOMICE ROMÂNEŞTI (aspect istoric)

BUGA Oleg, LUCHIANCIUC Natalia, ONUTA Elena Simfonia

pdf

pag.5- -9

3.

PROBLEMES DE L’ENSEIGNEMENT DES STRUCTURES PHONETIQUES COMPOSEES DU FRANÇAIS: PARTICULARITES LINGUISTIQUES ET DIDACTIQUES

CHIRDEACHIN Alexei

pdf

pag. 10-19

 4.

DEZVOLTAREA COMPETENŢEI DE PRONUNŢIE LA STUDENŢI (VIITORII PROFESORI

BABÎRĂ Elena, USATÎI Larisa

pdf

pag. 20-26

5.

SENTIMENTUL ACUT AL NATURII ÎN OPERA SCRIITORILOR ROMÂNI

BALȚATU Ludmila

pdf

pag. 27-35

 6.

COMUNICAREA UMANĂ DIN PERSPECTIVA UNOR MODELE ALE COMUNICĂRI

AXENTII Victor

pdf

pag. 36-49

7.

CULTURA FORMATIVĂ - IMPERATIV AL ȘCOLII CONTEMPORANE

AXENTII Ioana

pdf

pag. 50-58

 8.

INTERDISCIPLINARITATEA - PRINCIPIU FUNDAMENTAL AL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI INTEGRATIV

COJOCARI-LUCHIAN Snejana

pdf

pag. 59-68

9.

BLOG-UL – INSTRUMENT EDUCAȚIONAL

POPOVICI Ilona

pdf

pag.69-78

 10.

DEZVOLTAREA INTELIGENȚEI EMOȚIONALE ÎN CADRUL PREDĂRII DISCIPLINELOR PSIHOLOGIA GENERALĂ ȘI PSIHOLOGIA VÂRSTELOR

LUCHIAN Teodosia

pdf

pag. 79-88

11.

PROGRAMUL EDUCAȚIONAL PAS CU PAS PENTRU COPII ȘI FAMILII ÎN REPUBLICA MOLDOVA

BARBĂ Maria

pdf

pag. 89-105

12.

TEZAURUL DE LA SATUL LĂRGUȚA DIN RAIONUL LEOVA

FORMANCIUC Adrian

pdf

pag. 106-114

13.

SPECIFICUL LECȚIILOR DE EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR…

GÎRNEȚ Margareta

pdf

pag. 115-123

14.

TERAPII UTILIZATE ÎN RECUPERAREA COPIILOR CU AUTISM

VRABIE Silvia

pdf

pag. 124-134

15.

PROBLEMELE COPIILOR DIN FAMILIILE TEMPORAR DEZINTEGRATE CA URMARE A MIGRAȚIEI

RADU Corina

pdf

pag. 135-145

16.

PERSONALITATEA ŞI COMPETENŢELE MANAGERULUI ETIC

MIHĂILESCU Natalia

pdf

pag. 146-155

17.

APARIȚIA ȘI DEZVOLTAREA DEPRINDERII DE A DESENA LA COPII DIN GRUPA MIJLOCIE…

IUZU Iulianna

pdf

pag. 156-172

18.

THE FUNCTIONS OF FILM TITLES IN TRANSLATION

FUCIJI Marianna

pdf

pag. 173-183

19.

…MENTAL PROCESSING IN EFL TEACHING: DECODING HUMOROUS IMPLICATURE

PUȘNEI Irina

pdf

pag. 184-190

20.

CONDIŢIONAREA INTELIGENŢEI SOCIALE DIN PERSPECTIVA GENDER ÎN CONTEXTUL RELAŢIILOR INTERPERSONALE

ILICCIEV Maxim

pdf

pag. 191-203

21.

LA POLYSEMIE DES MOTS FRANÇAIS

MORARU Ecaterina

pdf

pag. 204-218

22.

THE IMAGE OF THE UPPER-CLASS MOTHER IN THE FRIGHT BY ELLEN PICKERING

PINTILLII Alina

pdf

pag. 219-228

21.

CARTEA NEAMULUI

TECUCI Alexandru

pdf

pag. 229