1.

Summary

pdf

pag. 1-6

 2.

DESPRE „LĂMPILE DE TIP EUCTEMON‖ DESCOPERITE LA BARBOȘI, JUDEȚUL GALAȚI

CROITORU Costin

pdf

pag.7 -

3.

ÎNTRE CONSERVATORISM ȘI MODERNIZARE. IMPERIUL HABSBURGIC, O ÎNCERCARE RATATĂ DE UNIFICARE EUROPEANĂ

MORARIU Iuliu-Marius

pdf

pag. 24

 4.

ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ ÎN SUDUL BASARABIEI (JUD. CAHUL, ISMAIL, CETATEA ALBĂ) ÎN ANII 1918- 1940

GHELEȚCHI Ion

pdf

pag. 34-

5.

CREAREA TESTELOR DE EVALUARE LA LIMBA ROMÂNĂ CU SOFTWARE HOTPOTATOES

BÎCLEA Diana

pdf

pag. 38

 6.

MULTILINGVISMUL ÎN SOCIETATEA CONTEMPORANĂ

AXENTI Victor

pdf

pag. 46

7.

TEHNICI DE FORMARE A COMPETENȚEI DE COMUNICARE PRIN TEATRU: ATELIER DE LUCRU

COJOCARI-LUCHIAN Snejana, CARP Alina

pdf

pag. 55

 8.

VALENȚE ALE TIMPULUI ÎN LITERATURA ROMÂNĂ

BALȚATU Ludmila

pdf

pag. 74

9.

IMAGINI ALE EROSULUI ŞI ALE FEMINITĂŢII ÎN POEZIA LUI GRIGORE VIERU

GROSU Liliana

pdf

pag.81

 10.

a CAUZELE FOAMETEI ÎN URSS

BENU Veronica

pdf

pag. 89

11.

MODALITĂŢI LEXICALE ŞI SEMANTICE DE UTILIZARE A PLEONASMULUI ÎN STILUL PUBLICISTIC

BOTNARI Liliana

pdf

pag. 97

12.

THE DECADENCE OF FAMILY VALUES IN THE VICTORIAN FAMILY. CASE STUDY: WHAT MAISIE KNEW BY HENRY JAMES

COLODEEVA Liliana

pdf

pag. 102

13.

PREZENŢA LITERATURII ROMÂNE DIN BASARABIA ÎN „SPAŢIUL CULTURAL COMUN"

LUCHIANCIUC Natalia

pdf

pag. 107

14.

THE TRANSLATION OF TOURISM RELATED TERMINOLOGY. THE CASE OF ROMANIAN - ENGLISH TRANSLATION

MATOȘINA Nadejda

pdf

pag. 114

15.

INTEGRAREA BASARABIEI ÎN PRIMUL DECENIU INTERBELIC (1918 – 1928)

MIHOCIU Daniel

pdf

pag. 130

16.

FORMATION DE LA CULTURE LINGUISTIQUE EN CLASSE DE FLE À L‘AIDE DES DOCUMENTS AUTHENTIQUES

MIHALCENCOVA Corina

pdf

pag. 139

17.

INFLUENŢE FRANCEZE ASUPRA OPEREI LUI EMIL CIORAN

MOCANU Diana

pdf

pag. 147

18.

LE JARGON FRANÇAIS

MORARU Ecaterina

pdf

pag. 160

19.

ASPECTS OF TRANSLATING ALLUSION. THE CASE OF ―THREE MEN IN A BOAT‖ AND ―THREE MEN ON THE BUMMEL‖

PUȘNEI Irina

pdf

pag. 177

20.

INTEGRAREA TEHNOLOGIILOR CLOUD ÎN EDUCAŢIE

POPOVICI Ilona

pdf

pag. 187

21.

PROIECTAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE LA ȘTIINȚE DIN PERSPECTIVA DEZVOLTĂRII COMPETENȚEI DE EXPLOATARE/INVESTIGARE LA ELEVII DE VÂRSTĂ ȘCOLARĂ MICĂ..

MOGÂLDEA Iulianna

pdf

pag. 195

22.

КЛИПОВОЕ МЫШЛЕНИЕ- МЫШЛЕНИЕ ИНТЕРНЕТ – ПОКОЛЕНИЯ

TIUTIUNIC Larisa

pdf

pag. 209