1.

Summary

pdf

pag. 1-4

 2.

PROBLEME DE PREDARE-ÎNVĂŢARE A STRUCTURILOR FONETICE COMPLEXE ÎN CONTEXTUL FORMĂRII ŞI DEZVOLTĂRII COMPETENŢELOR COMUNICATIVE

Alexei CHIRDEACHIN, Nicanor BABÂRĂ

pdf

pag.5 -

3.

TIPURILE DE VALENȚĂ LINGVISTICĂ

Elena VARZARI

pdf

pag. 9

 4.

GOOGLE TRANSLATE: HOW TO USE IT TO STUDENTS’ ADVANTAGE

Lyubov GEYKHMAN, Elena KAVARDAKOVA

pdf

pag. 16-

5.

GENDER-BASED APPROACHES TO HUMOUR TRANSLATION. CASE STUDY: “THREEE MEN IN A BOAT” AND “THREE MEN ON THE BUMMEL”

Irina PUȘNEI

pdf

pag. 23

 6.

VALUING COMMUNICATIVE METHODS PROMOTING AUTONOMOUS LEARNING

Daniela TÎRSÎNĂ

pdf

pag. 32

7.

ИНОЯЗЫЧНАЯ КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ КАК УСЛОВИЕ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ

Любовь ГЕЙХМАН, Элина КЛЕЙМАН

pdf

pag. 39

 8.

DOWN WITH LEVIATHAN: TOWARD A DEMOCRATIC APPROACH TO TEACHING

Francisco RESTO

pdf

pag. 47

9.

PECULIARITIES OF FILM TITLE TRANSLATION. THE CASE OF ENGLISH AND ROMANIAN FILM TITLES

Marianna FUCIJI

pdf

pag.51

 10.

THE MATERNAL PORTRAIT IN JULIA KAVANAGH’S RACHEL GRAY

Alina PINTILLII

pdf

pag. 65

11.

THE SPIRITUAL SELF IN “WHAT MAISIE KNEW” BY HENRY JAMES

Liliana COLODEEVA

pdf

pag. 72

12.

TRANSLATION AS CULTURAL MEDIATION

Ana ANTIMIR

pdf

pag. 78

13.

CARACTERIZAREA FONETICO-FONOLOGICĂ A MONOFTONGULUI POSTERIOR /ɔ/ DIN LIMBA ENGLEZĂ: ASPECTELE LINGVISTIC ŞI GLOTO-DIDACTIC

Larisa USATÎI

pdf

pag. 87

14.

ON SOME DIFFICULTIES OF TRANSLATION OF ENGLISH PHRASEOLOGICAL UNITS INTO GAGAUZIAN

Parascovia NICOLAEVA

pdf

pag. 93

15.

DISCOVERY LEARNING APPROACH IN TEACHING ENGLISH

Stella GORBANI

pdf

pag. 98

16.

LA GRANDEUR ET LA NOBLESSE DU HÉROS DE PROSPER MÉRIMÉE

Ecaterina MORARU

pdf

pag. 103

17.

MEDIATION FROM PHILOSOPHY TO CULTURAL THEORY

Carmen Lidia NISTOR

pdf

pag. 119

18.

LE JEU DIDACTIQUE COMME SOURCE DE MOTIVATION DANS L’ENSEIGNEMENT/APPRENTISSAGE DE FLE…

Diana MOCANU

pdf

pag. 122

19.

MULTISENSORY APPROACH IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES

Aliona MERIACRE

pdf

pag. 128

20.

THE WAYS AND THE ART OF READING OF AN ENGLISH TEXT

Tatiana TERZI

pdf

pag. 137

21.

EXPLORING THE FORBIDDEN: TABOO TOPICS IN JOKES

Irina PUȘNEI

pdf

pag. 140

22.

THE PECULIARITIES OF IMAGERY TRANSLATION IN THE RAVEN BY E. A. POE

Liliana COLODEEVA, Silvia LEON

pdf

pag. 154

23.

LA PRESSE ECRITE, LE DISCOURS TELEVISUEL, LE TEXTE AUDIO

Ecaterina MORARU

pdf

pag. 167

24.

THE IDEAL VICTORIAN DAUGHTER AND THE ORPHAN CONDITION IN ELLEN PICKERING’S THE FRIGHT

Alina PINTILLII

pdf

pag. 180

25.

PREMISELE APARIȚIEI ORGANIZAȚIILOR NEGUVERNAMENTALE (ONG) ÎN REPUBLICA MOLDOVA

Elena IURAȘCO

pdf

pag. 188

26.

COMUNIUNEA OM – NATURĂ PRIN PRISMA POEZIEI ROMÂNEȘTI

Ludmila BALȚATU

pdf

pag. 195

27.

EFICIENȚA UTILIZĂRII TIC ÎN PROCESUL INSTRUCTIV LA DISCIPLINA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ

Diana BÎCLEA, Rodica ȘEIGHIȚ

pdf

pag. 202

28.

I OPORTUNITĂŢILE OFERITE DE SUITA DE BIROU CU OPEN SOURCE ONLYOFFICE…

Ilona POPOVICI

pdf

pag. 221