1.

Summary

pdf

pag. 1-6

 2.

IMPORTANŢA LECŢIEI ŞI ROLUL PROFESORULUI DE EDUCAŢIE FIZICĂ ÎN ŞCOALĂ

Igor ARSENE

pdf

pag.7 -

3.

INOVAȚII PEDAGOGICE PRIVIND DOMENIUL DE ACTIVITATE „ȘTIINȚE ȘI THNOLOGII”

Veronica CLICHICI

pdf

pag. 15

 4.

MANAGEMENTUL PROIECTULUI DE GRUP ÎN INSTITUȚIA DE EDUCAȚIE TIMPURIE

Lilia CEBANU

pdf

pag. 22-

5.

BASARABIA DE SUD ÎN CONDIȚIILE DE SOVIETIZARE (1944-1953)

Aliona ACCEBAȘ

pdf

pag. 32

 6.

RĂZBOIUL ÎNTRE ROMÂNIA ȘI UNGARIA SOVIETICĂ LA 1919 ȘI RESTAURAREA MONARHIEI ÎN UNGARIA

Dmytro BONDARENKO

pdf

pag. 40

7.

DEZVOLTAREA LIMBAJULUI LA PREȘCOLARI PRIN JOC

Snejana COJOCARI-LUCHIAN

pdf

pag. 45

 8.

UN REPERTORIU NUMISMATIC CUPRINS IN DOUA ȘTIRI MARUNTE DE LA FINELE SECOLULUI AL XIX-LEA

Costin CROITORU

pdf

pag. 65

9.

IMPORTANȚA PREVENIRII MOBBING-ULUI ÎN PROCESUL DE INTEGRARE SOCIOPROFESIONALĂ

Ecaterina ȚĂRNĂ

pdf

pag.83

 10.

ASPECTE TEORETICE ALE REPREZENTĂRILOR ȘI PERCEPȚIILOR CADRELOR DIDACTICE ȘI PĂRINȚILOR PRIVIND ORIENTAREA COPIILOR CU DEFICIENȚE/DIZABILITĂȚI SPRE ACTIVITATEA PROFESIONALĂ

Angela CUCER

pdf

pag. 93

11.

FORMAREA PREMISELOR SCRISULUI LA DEBUTUL ȘCOLAR

Stella DUMINICĂ

pdf

pag. 103

12.

ÎNVĂȚAREA PRIN PROIECTE ÎN CADRUL DISCIPLINEI DEZVOLTAREA PERSONALĂ

Nelea GLOBU

pdf

pag. 111

13.

PRINCIPIILE EDUCAȚIEI ESTETICE ÎN BAZA FORMĂRII ȘI DEZVOLTĂRII VALORILOR CULTURALE ȘI VALORIFICĂRII LIMBAJULUI VIZUAL

Mariana HADJI-BANDALAC

pdf

pag. 116

14.

ON CAUZELE EȘECULUI ȘCOLAR LA CHIMIE

Elena PRUNICI

pdf

pag. 124

15.

INTERRELAȚIA PRINCIPII – OBIECTIVE – METODOLOGIE ÎN FORMAREA PROFILULUI MORAL AL ELEVULUI

Cornelia VOICU

pdf

pag. 131

16.

КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНА ПАМ‟ЯТЬУ ТВОРЧОСТІ РУМУНОМОВНИХ ПОЕТІВ БУДЖАКА

Natalia YANTSOS

pdf

pag. 139

17.

SERGHEI BUGALCOV, MIELUL LUI DUMNEZEU

Alexandru COCETOV

pdf

pag. 146

18.

COORDONATELE CONCEPTUALE ALE DEZVOLTĂRII PERSONALE…

Violeta VRABII

pdf

pag. 152