1.

Summary

pdf

pag. 1-10

 2.

Raportul dintre mediul geografic și așezările gumelnițene din zona de nord-est a Câmpiei Române

Stănică Pandrea

pdf

pag.11 -

3.

Un tip de sceptru preistoric în nord-vestul Mării Negre

Vasile Diaconu, Igor Cetverikov

pdf

pag. 49

 4.

Importanța apei la „dacii liberi” – factor determinant în alegerea și păstrarea amplasamentelor așezărilor. Comparații cu davele „dacilor clasici”

George Dan Hânceanu

pdf

pag. 55-

5.

Contribuții documentare relative la breslele meșteșugărești, cu privire specială asupra celor din orașul Focșani.

Mădălina Nicoleta Stănescu

pdf

pag. 65

 6.

Contribuții documentare cu privire la morile de pe cursul inferior al Prutului

Costin Croitoru

pdf

pag. 73

7.

Colonizarea românilor sud-dunăreni în Cadrilater în perioada 1925-1940

Ovidiu Vasile Udrescu

pdf

pag. 91

 8.

Butuc Gheorghe: soldatul basarabean din armata română dispărut fără urmă în anul 1944

Ion Ghelețchi

pdf

pag. 101

9.

Originalitatea artistică a limbajului metaforic al lui Federico García Lorca

Victor Axentii

pdf

pag.115

 10.

Încărcătura morală în operele literare

Ludmila Balțatu

pdf

pag. 123

11.

Modernizarea procesului literar prin intermediul generației „ochiului al treilea”

Liliana Grosu

pdf

pag. 129

12.

Generația '60: context istoric și cultural

Valeriana Petcu

pdf

pag. 143

13.

The representation of subjective life in the ”Portrait of a lady” by Henry James

Liliana Colodeeva

pdf

pag. 157

14.

The Paternal image in Rosa Nouchette Carey's ”For Lilias”

Alina Pintilii

pdf

pag. 167

15.

Rubric design in EFL Assessment

Irina Pușnei

pdf

pag. 175

16.

, Studiu privind atractivitatea lecțiilor de educație fizică pentru elevii din ciclul gimnazial

Igor Arsene

pdf

pag. 187

17.

Profesorul într-o continuă cucerire spirituală a elevilor – nativi digitali

Ioana Axentii

pdf

pag. 193

18.

Rolul metodelor interactive în eficientizarea activității educaționale

Ioana Axentii, Maria Cercel

pdf

pag. 205

19.

Consecințe ale manifestării comportamentelor agresive în context școlar.

Corina Balan

pdf

pag. 215

20.

Educația creativității

Snejana Cojocari-Luchian

pdf

pag. 223

21.

, Puncte vulnerabile în eficiența formării inițiale și continue a cadrelor didactice

Svetlana Dermenji, Liliana Neaga

pdf

pag. 235

22.

Metodologia evaluării în învățământul preșcolar

Natalia Mihăilescu

pdf

pag. 239

23.

Evaluarea psihologică a eficacității învățământului la distanță

Maxim Ilicciev

pdf

pag. 247

24.

Al. Cocetov, Doctrina sfințeniei în teologia lui Ioan Scărarul

Ion Ghelețchi

pdf

pag. 261

25.

Ion Domenco, Lacrima Basarabiei

Ion Ghelețchi

pdf

pag. 265