1.

Summary

pdf

pag. 1-10

 2.

Materiale arheologice deosebite din patrimoniul Muzeului Brăilei „Carol I”. B. Epoca bronzului. Recipiente ceramice (I)

Mirela Vernescu

pdf

pag.11 -

3.

Materiale arheologice deosebite din patrimoniul Muzeului Brăilei „Carol I”. C. Antichitatea. Recipiente ceramice (I)

Costin Croitoru

pdf

pag. 19

 4.

Aspecte ale circulației monedei din centrul și estul Europei în spațiul Argeșului și Muscelului (secolele XVII-XVIII)

Ioan-Andi Pițigoi

pdf

pag. 27-

5.

„Dorințele româniloru”. Un document inedit premergător Unirii de la 1859

Renata-Gabriela Buzău,

pdf

pag. 37

 6.

Experiențe din pandemie: Brăila la finele secolului al XIX-lea..

Geta Șerbănescu

pdf

pag. 51

7.

Misiunea pacificatoare a regimentului Brăilean 38 Infanterie („Neagoe Basarab”), în sudul Basarabiei și pentru apărarea gurilor Dunări

Valentin Popa

pdf

pag. 67

 8.

The relationship between Migration and Cultural Identity. Aspects of an actual problematics

Iuliu-Marius Morariu

pdf

pag. 73

9.

Imaginea apei și a izvorului în volumul „Acum și în veac” de Grigore Vieru

Liliana Grosu

pdf

pag.83

 10.

Contribuții la istoria lexicului monetar românesc: nume de monede poloneze (I). Potronic .

Costin Croitoru

pdf

pag. 91

11.

, Water Idioms in English”

Alina Pintili

pdf

pag. 99

12.

Panait Istrati: Fațete ale identități

Zamfir Bălan

pdf

pag. 105

13.

Water Jokes in Jerome's Humor. The Case of Three men in a Boat

Irina Pușnei

pdf

pag. 113

14.

Nicăpetre – 80. Aud sămânța încolțind

Viorel Coman

pdf

pag. 121

15.

Importanța mersului scandinav ca mijloc accesibil și eficient de menținere a stării de sănătate

Igor Arsene, Natalia Șveț

pdf

pag. 131

16.

Istoria burnout-ului

Nicoleta Croitoriu

pdf

pag. 139

17.

Studiul cărților Sfintei Scripturi care guvernează sănătatea corpului, sufletului și longevitatea omului

Igor Arsene

pdf

pag. 145

18.

Integrarea evaluării în activitățile formativeducative din grădinița de copii

Ioana Axentii, Maria Mitioglu

pdf

pag. 157

19.

Sărituri cu coarda (skipping), mijloc eficient de dezvoltare a calităților motrice la elevii de 15 ani

Igor Arsene, Ion Arnăut

pdf

pag. 163

20.

Tulucești. Contribuții arheologice și documentare

Ion Ghelețchi, C. Croitoru

pdf

pag. 173

21.

Introducere în filologia romanică

Victor Axentii, Liliana Grosu

pdf

pag. 175

22.

Introducere în filologia romanică

Svetlana Dermenji, Liliana Grosu

pdf

pag. 177

23.

Introducere în filologia romanică

Valeriana Petcu, Liliana Grosu

pdf

pag. 179

24.

Caietele pentru lucrul individual

Ludmila Balțatu, Liliana Grosu

pdf

pag. 181

25.

Dorul – Izvor tămăduitor

Victor Axentii, Ion Domenco

pdf

pag. 185

26.

Norme de publicare pentru numărul următor

pdf

pag. 191